Trên 92% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thông qua Luật Đo đạc và bản đồ

Xã hội | 17:07 Thứ Năm ngày 14/06/2018
(HNMO)- Chiều 14-6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Luật Đo đạc và bản đồ với 451/452 đại biểu tán thành (chiếm tỷ lệ 92,61%).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ

Trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Luật theo ý kiến đại biểu Quốc hội về nhiều nội dung như bổ sung một số vấn đề về nguyên tắc trong hoạt động đo đạc, bản đồ tại Điều 4 để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao dân trí; bổ sung nội dung quy định về chỉnh lý biến động bản đồ hành chính các cấp vào Khoản 2 và Khoản 3 Điều 26; bổ sung vào Khoản 2 Điều 51 quy định về phạm vi hoạt động của tổ chức nước ngoài trong giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; bổ sung vào Khoản 6 quy định các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét lại quy định tại Khoản 2 Điều 52 liên quan đến giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của nhà thầu nước ngoài cho phù hợp với thực tế và pháp luật hiện hành; quy định tại Khoản 4 Điều 53 về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ;  tiêu chí phân chứng chỉ hạng I và hạng II; quy định rõ những vấn đề liên quan đến sát hạch khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại và gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ…

Giải trình một số nội dung cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, về thành lập bản đồ hành chính quy định tại Điều 26, có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung bản đồ hành chính cấp xã vào Khoản 1 Điều 26, theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bản đồ hành chính là bản đồ thể hiện sự phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính trong quốc gia. Đơn vị hành chính cấp xã là cấp nhỏ nhất, trong đó không có sự phân chia lãnh thổ. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ nguyên như dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị bổ sung bản đồ hành chính đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là đơn vị hành chính tương đương cấp huyện trực thuộc cấp tỉnh; việc thành lập bản đồ hành chính đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tương tự như thành lập bản đồ hành chính cấp huyện. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không bổ sung quy định thành lập bản đồ hành chính đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào dự thảo Luật.
 

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua riêng Điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ và Điều 57 về trách nhiệm của Chính phủ, bộ và cơ quan ngang bộ.

Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội thông qua gồm 9 chương,  61 điều, quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.
Bảo Hân
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo