Hà Nội xây dựng Chỉ số Cải cách hành chính trong nội bộ

Xã hội | 06:42 Thứ Hai ngày 19/06/2017
(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về xây dựng và triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Kế hoạch nhằm xây dựng và ban hành Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ thành phố thay thế Quyết định 6674/QĐ-UBND ngày 4-12-2015 của UBND thành phố; bảo đảm phù hợp Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh được quy định tại Quyết định 4631/QĐ-BNV ngày 28-12-2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”, Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy và kế hoạch cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016-2020.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Chỉ số Cải cách hành chính trình UBND thành phố xem xét, ban hành (dự kiến trong tháng 7-2017). Sau đó, Sở Nội vụ sẽ chủ trì tổ chức hội nghị triển khai, xây dựng văn bản hướng dẫn. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra xã hội học.

Từ kết quả các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức đánh giá, tự đánh giá; Sở Nội vụ sẽ chủ trì tổng hợp, xử lý số liệu xác định Chỉ số Cải cách hành chính trình Hội đồng thẩm định của UBND thành phố. Dự kiến, UBND thành phố sẽ công bố kết quả xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã vào tháng 1-2018.

 
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo