Quyết liệt cải cách, người dân hưởng lợi

Xã hội | 07:00 Thứ Năm ngày 15/06/2017
(HNM) - Năm 2016, Hà Nội vươn lên vị trí thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính, tăng 6 bậc so với năm 2015. Hiệu quả thấy rõ nhất từ kết quả này là, người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi, đồng thời có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” UBND huyện Gia Lâm. Ảnh: Anh Tuấn

Chỉ đạo quyết liệt, toàn diện

Sau khi Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của Hà Nội xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (giảm 6 bậc so với năm 2014), thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác CCHC ở tất cả cấp, ngành. Từ quyết tâm cải cách, thành phố tập trung thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 22/22 sở, cơ quan ngang sở; giảm 46 phòng, 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, thành phố đã rà soát, sắp xếp giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị.

Cùng với đó, thành phố tăng cường rà soát, đơn giản hóa nhằm nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính. Chỉ riêng năm 2016, sau khi rà soát toàn bộ 1.981 thủ tục hành chính, Hà Nội cắt giảm thời gian thực hiện đối với hơn 100 thủ tục hành chính. Trong đó, nhiều thủ tục thuộc các lĩnh vực như quy hoạch - kiến trúc, đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, xây dựng… giảm từ 10 đến 23 ngày so với quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các sở, ngành, địa phương đã rà soát, cải cách mạnh mẽ các thủ tục thuộc thẩm quyền. Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho biết: “Các phòng, ban chuyên môn của Sở đã thực hiện tốt công tác kiểm soát, kiến nghị sửa đổi nhiều thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức".

Tháng 8-2016, Sở Kế hoạch - Đầu tư thực hiện đăng ký trực tuyến đối với 12 thủ tục hành chính không phải nộp phí. Việc chủ động rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài là cách làm thiết thực để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch và thông thoáng.

Trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, thành phố cũng có cách làm bài bản, bước đầu thu được kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Trên bình diện chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định: Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố rất cụ thể, bám sát tình hình thực tế, theo hướng "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả công việc) và nguyên tắc “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Những kết quả trông thấy

Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đã cho thấy rõ hiệu quả của sự quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính của các cấp, ngành, đơn vị. Quan trọng hơn, những nỗ lực cải cách hành chính đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thống kê 6 tháng đầu năm 2017, vốn đăng ký ngoài ngân sách nhà nước ước đạt 190.922 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đã có 13.355 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 16%), với tổng số vốn đăng ký là 101.476 tỷ đồng (tăng 2%); 269 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 1,053 tỷ USD, tương đương 23.166 tỷ đồng.

Giờ đây, thời gian cấp mã số doanh nghiệp tự động bình quân chỉ còn 30 phút kể từ thời điểm nhận được giao dịch đề nghị cấp mới (giảm 87,5% lượng thời gian so với quy định). Điều đó đồng nghĩa, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính ngày càng được nâng lên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, TP Hà Nội tiếp tục thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Với quyết tâm cao cùng các biện pháp cụ thể, thiết thực, TP Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Hiền Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo