Công ty CP bán đấu giá Lạc Việt mời tham gia đấu giá QSD đất huyện Ứng Hòa

Thông báo - Rao vặt | 11:14 Thứ Hai ngày 19/06/2017
1. Mời các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại các khu đất sau:

- Khu Ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, khu Ao Các Cụ thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa;
- Khu nhà trẻ đội 4, thôn Phù Lưu Thượng và khu Đống Mối Sâu thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa;
- Khu Trạm Bơm 311 thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

2. Các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
có thể tìm hiểu thông tin Hồ sơ mời đấu giá tại trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội, Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa, UBND các xã nơi có đất đấu giá, Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt, in tải miễn phí tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Ứng Hòa (https://unghoa.hanoi.gov.vn).

2.1. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và Phí tham gia đấu giá từ ngày 19-6-2017 đến ngày 14-7-2017:
- Việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đồng thời nộp phí tham gia đấu giá thông qua các hình thức:
+ Nộp trực tiếp tại các địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ 7 và Chủ nhật);
+ Gửi bằng thư bảo đảm Bản sao chứng từ xác định khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp để đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong khoảng thời gian quy định (đối với trường hợp chuyển khoản qua Ngân hàng vào tài khoản của Chi nhánh PTQĐ Ứng Hòa).

2.2. Thời gian nộp Khoản tiền đặt trước từ ngày 11-7-2017 đến ngày 14-7-2017.
- Việc nộp khoản tiền mặt đặt trước được thực hiện thông qua các hình thức:
+ Nộp trực tiếp tại các địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ 7 và Chủ nhật);
+ Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh PTQĐ Ứng Hòa (đồng thời gửi bằng thư bảo đảm hoặc nộp trực tiếp Bản sao chứng từ xác định khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá đã nộp trong khoảng thời gian quy định).

2.3. Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
có thể tự tìm hiểu thực địa các khu đất hoặc đăng ký với Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa để tổ chức cho các hộ gia đình cá nhân tham dự đấu giá đi thăm thực địa các khu đất để tìm hiểu cụ thể khu đất đấu giá từ 15h30 phút đến 16h30 phút vào ngày 17-7-2017.

2.4. Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá được tổ chức vào ngày 17-7-2017 tại Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất: Vào hồi 8h30 ngày 19-7-2017 (thứ 4). Khách hàng tham gia đấu giá đến trước thời gian tổ chức mở phiên đấu giá 30 phút để làm thủ tục vào phòng đấu giá.

2.5. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất:
Tại Hội trường lớn UBND huyện Ứng Hòa.

3. Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước:
- Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa, địa chỉ: số 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.
+ Tài khoản số: 2207201009362 Ngân hàng NN&PTNT huyện Ứng Hòa.
- Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt, địa chỉ: số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

4. Các khu đất đấu giá gồm:

4.1. Khu Ao Lò Vôi thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa

- Số thửa đất đưa ra đấu giá gồm 26 thửa đất (từ thửa số 02 đến thửa số 11 và thửa số 13 đến thửa số 28) với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 2.422,61m2
- Giá khởi điểm, bước giá và khoản tiền đặt trước:
- Giá khởi điểm: 4.700.000 đồng/m2 (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng trên một mét vuông.)
- Bước giá (áp dụng chung cho các thửa đất đấu giá): 200.000 đồng/m2 (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông)
- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 40.000.000 đồng/thửa đất (Bốn mươi triệu đồng trên một thửa đất).
- Phí tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/thửa đất (Hai trăm nghìn đồng trên một thửa đất).

4.2. Khu Ao Các Cụ thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa

- Số thửa đất đưa ra đấu giá gồm 31 thửa đất (từ thửa DG-01 đến thửa đến thửa DG-31) với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 2.890,3m2
- Giá khởi điểm, bước giá và khoản tiền đặt trước:
- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2 (Năm triệu đồng trên một mét vuông).
- Bước giá (áp dụng chung cho các thửa đất đấu giá): 200.000 đồng/m2 (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông)
- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 40.000.000 đồng/thửa đất (Bốn mươi triệu đồng trên một thửa đất).
- Phí tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/thửa đất (Hai trăm nghìn đồng trên một thửa đất).

4.3. Khu nhà trẻ đội 4 thôn Phù Lưu Thượng và khu Đống Mối Sâu thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa

- Số thửa đất đưa ra đấu giá gồm 02 thửa đất (gồm các thửa: Khu nhà trẻ đội 4 thửa 01, khu Đống Mối Sâu thửa 01) với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 491,35m2.
- Giá khởi điểm, bước giá và khoản tiền đặt trước:
+ Giá khởi điểm Khu nhà trẻ đội 4: 4.500.000 đồng/m2 (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng trên một mét vuông.)
- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 80.000.000 đồng/thửa đất (Tám mươi triệu đồng trên một thửa đất).
+ Giá khởi điểm Khu Đống Mối Sâu: 2.800.000 đồng/m2 (Hai triệu tám trăm nghìn đồng trên một mét vuông).
- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 70.000.000 đồng/thửa đất (Bảy mươi triệu đồng trên một thửa đất).
- Bước giá (áp dụng chung cho các thửa đất đấu giá): 200.000 đồng/m2 (hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông).
- Phí tham gia đấu giá: Khu nhà trẻ đội 4 và khu Đống Mối Sâu là 500.000 đồng/thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất).

4.4. Khu Trạm Bơm 311 thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa

- Số thửa đất đưa ra đấu giá gồm 01 thửa đất (gồm thửa: Khu Trạm Bơm 311 thị trấn Vân Đình) với tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 67,9m2.
- Giá khởi điểm, bước giá và khoản tiền đặt trước:
+ Giá khởi điểm Khu Trạm Bơm 311: 3.700.000 đồng/m2 (Ba triệu bảy trăm nghìn đồng trên một mét vuông).
- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 30.000.000 đồng/thửa đất (Ba mươi triệu đồng trên một thửa đất).
- Phí tham gia đấu giá: Khu Trạm Bơm 311 thị trấn Vân Đình là 200.000 đồng/thửa đất (Hai trăm nghìn đồng trên một thửa đất).

Mọi chi tiết liên hệ tại:

- Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Ứng Hòa, địa chỉ: số 59 phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 043.3980886.
- Công ty Cổ phần bán đấu giá Lạc Việt, địa chỉ: số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 043.2474276.

Các thông tin liên quan đến việc đấu giá trên sẽ được Chi nhánh phát triển Quỹ đất Ứng Hòa thông báo rộng rãi trên các phượng tiện thông tin đại chúng.
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo