Làm nền cho nếp sống chung

Luận Bàn & Hành Động | 06:58 Thứ Tư ngày 11/10/2017
(HNM) - Cưới văn minh, hay "nói rõ" hơn là thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới không phải vấn đề mới được đề cập trong vài năm gần đây. Chỉ thị số 11/CT-TU, ngày 3-10-2012, của Thành ủy Hà Nội về "Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP Hà Nội" thực chất là nhằm đẩy mạnh thực hiện cả về bề rộng lẫn chiều sâu các chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố về vấn đề này. Và đẩy mạnh thông qua những tiêu chí rất cụ thể quy định khi tổ chức đám cưới nhằm định hình một nếp sống văn hóa mới.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới vun đắp những giá trị bền vững của một sự kiện hết sức quan trọng trong đời mỗi người nhưng lại có tác động không nhỏ đến cộng đồng. Không ngạc nhiên khi việc thực hiện lại "chạm" vào lề thói cũ và cả điều kiện vật chất, cách nghĩ lẫn xu thế hưởng thụ hôm nay. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TU là rất rõ nét, tạo sức lan tỏa sâu rộng, mang lại tác động tích cực tới cộng đồng và đời sống xã hội.

Một trong những lý do quan trọng nhất là các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã vào cuộc đồng bộ, tích cực. Nhiều mô hình, cách làm hay đã cơ bản giải quyết được những "tiêu chí" trong quan niệm truyền thống về cưới như: Bảo đảm trang trọng, vui vẻ nhưng tiết kiệm, thiết thực; gắn được niềm vui riêng tư với tình cảm xóm giềng, khu phố; hướng tâm lý chuộng để tiếng với cộng đồng vốn nặng nề sang cách tích cực như trồng cây lưu niệm, góp công của xây dựng đường giao thông… Cũng có thể dẫn ra đây một tham chiếu rất có ý nghĩa là: 5 năm trước, nếu như chỉ khoảng 25% số đám cưới trên địa bàn thành phố thực hiện theo nếp văn minh thì hiện nay tỷ lệ này đạt hơn 90%.

Những kết quả khẳng định hướng đi đúng, tính hiệu quả của việc cưới văn minh!

Tuy nhiên, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới không phải là phong trào có tính hình thức. Chỉ thị 11/CT-TU nêu rõ yêu cầu hình thành “nếp sống” văn minh trong việc cưới. Cắt nghĩa một cách đầy đủ, hoạt động này phải thực sự bền vững, tránh rơi vào hình thức, hoặc nay thì lên cao mai lại rơi vào nếp cũ…

Dự thảo Chỉ thị của Chính phủ về tăng cường nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang vừa được lấy ý kiến đóng góp, từng nhận định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới của cán bộ, công chức, viên chức nói chung vẫn còn có biểu hiện thiếu gương mẫu. Thực tế, tại Hà Nội, bên cạnh sự chủ động thay đổi của cộng đồng thì đây đó, vẫn còn cá biệt cán bộ, đảng viên vi phạm… Vì vậy, rất cần bền bỉ, đa dạng hóa mô hình trong thực hiện để việc cưới văn minh trên địa bàn thành phố thực sự trở thành nếp, đạt hiệu quả sâu rộng hơn nữa. Trong đó, yếu tố quan trọng trước tiên như đã nói là các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thông qua ban hành các "chuyên đề", chương trình hành động về nội dung trên, qua đó khắc phục kịp thời những bất cập.

Đặc biệt, việc thực hiện theo trọng tâm cũng cần tiếp tục đẩy mạnh. Cụ thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... phải là người làm gương trước. Bên cạnh đó, tại khu vực nông thôn, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới càng được cụ thể hóa thành các quy ước của cộng đồng, dòng họ thì hiệu quả càng cao.

Cuối cùng, những mô hình hay phải có cơ chế nhân rộng, làm sao để một chủ trương quan trọng với đời sống như thực hiện cưới văn minh bắt rễ sâu trong đời sống, góp phần làm nền xây dựng văn minh nếp sống chung.
Hà An
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo