Cả nước có 48 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Kinh tế | 14:06 Thứ Tư ngày 16/05/2018
(HNMO) - Ngày 16-5, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.


Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đến nay, cả nước có 48 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với số vốn điều lệ hơn 800 tỷ đồng, vốn hoạt động hơn 1.600 tỷ đồng. Hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thời gian qua đã tạo kênh tín dụng quan trọng, giúp đỡ các cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã tháo gỡ một phần khó khăn về vốn để đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho các thành viên.

Tuy nhiên, hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bộc lộ nhiều khó khăn như chưa đáp ứng nhu cầu lớn và đa dạng về vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, thành viên, người lao động. Ngoài ra, chưa có hành lang pháp lý thống nhất cho tổ chức và hoạt động của các quỹ. Cả nước vẫn còn 25% tỉnh, thành phố chưa thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Các quỹ hoạt động quy mô nhỏ, với khoảng 50% số quỹ có mức vốn dưới 10 tỷ đồng, thậm chí có quỹ vốn điều lệ chỉ từ 1 đến 2 tỷ đồng. Nguồn vốn hoạt động của các quỹ chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp, chưa huy động được những nguồn lực từ thị trường; cơ chế hoạt động nghiệp vụ và mô hình tổ chức bộ máy của các quỹ thiếu thống nhất...
Ngọc Quỳnh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo