Phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập ở KCN, KCX

Đời sống | 07:09 Thứ Bảy ngày 22/03/2014
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 404/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực KCN, KCX đến năm 2020" nhằm hỗ trợ việc kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực KCN, KCX, giúp đỡ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi.

Theo đó, đến năm 2020, 80% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ, được giáo dục đạo đức nghề nghiệp; 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai đề án được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng. Đề án sẽ hỗ trợ, kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại cộng đồng; nâng cao năng lực cho các bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi tại khu vực KCN, KCX; truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức tại cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đoàn thể và các ngành liên quan trong quản lý nhóm trẻ…

 
Thu Khánh
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo