Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Tài chính | 07:34 Thứ Năm ngày 07/12/2017
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý ngân sách bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tài chính.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo, trong giai đoạn 2018-2020, giữ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia số thu thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng, dầu trong nước và nhập khẩu như đối với năm 2017...

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để bảo đảm dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đến mức 1,3 triệu đồng/tháng từ ngày 1-1-2018 đến ngày 30-6-2018 và mức 1,39 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2018.
Thư Ký
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo