Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

Chính trị | 16:02 Thứ Ba ngày 15/05/2018
(HNMO) - Ngày 15-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị.
 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối các cơ quan trung ương đã có nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu và nội dung của chỉ thị.

Từ đó, mỗi cá nhân đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động thực hiện, góp phần đẩy mạnh tác phong công tác gần dân; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó sự đoàn kết nội bộ và tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng lên…

Từng cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt những nội dung đột phá; đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục, giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, phương pháp công tác.
 

Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương nỗ lực, kết quả đạt được của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ. Đây cũng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Đảng ủy khối tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Đảng ủy khối cần đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời cần nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy của các cơ quan đơn vị, kết hợp thực sự giữa xây và chống; giữa việc tuyên truyền, giáo dục với kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, tồn tại trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo