Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018

Chính trị | 07:13 Chủ Nhật ngày 11/02/2018
(HNM) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành văn bản số 52-HD/BTGTU yêu cầu các cấp, ngành tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước và Thủ đô trong năm 2018, gồm: Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba âm lịch); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) và Ngày truyền thống Công an nhân dân; 64 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018)…

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018); 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018); 10 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (1/8/2008 - 1/8/2018) và các ngày lễ quốc tế khác.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô vượt lên khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. 
 
Khánh Thu
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo