Sản phẩm - Dịch vụ

  • Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá

    UBND huyện Thạch Thất mời các Đơn vị tổ chức đấu giá đủ điều kiện tham gia gói thầu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lỗ Đòng – Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh