Đối thoại Chủ nhật

 • Phải luôn chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai Phải luôn chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai

  (HNM) - Những năm qua, thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Điều này đòi hỏi các ngành, các cấp chính quyền và nhân dân không được chủ quan, phải luôn chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

 • Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm

  (HNM) - Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Đảng bộ TP Hà Nội luôn đặt trọng tâm là siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm.

 • Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội là tất yếu và cần thiết Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội là tất yếu và cần thiết

  (HNM) - Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ bảy, dự kiến khai mạc vào ngày 7-5...

 • Xem theo ngày:
 • /
 • /
Bản tin phát thanh