Đối thoại Chủ nhật

  • Tạo “đòn bẩy” thoát nghèo bền vững Tạo “đòn bẩy” thoát nghèo bền vững

    (HNM) - Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ. Tại TP Hà Nội, với những giải pháp hữu hiệu, MTTQ các cấp đã giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững, góp phần quan trọng giảm 1,5% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm. Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Báo Hànộimới có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Đình Đức về công tác này. 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh