Tin quận, huyện

  • Quận Đống Đa: Sân chơi công cộng - Diện mạo mới Quận Đống Đa: Sân chơi công cộng - Diện mạo mới

    (HNM) - 21 sân chơi được cải tạo trong năm 2017 là những mô hình thí điểm thành công việc "Đầu tư thiết bị thể thao tại các sân chơi, khu vực công cộng trên địa bàn quận Đống Đa", tạo diện mạo mới cho đô thị.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh