Phóng sự - Ký sự

  • Người "gác" cửa ô cuối cùng của Kinh thành Thăng Long Người "gác" cửa ô cuối cùng của Kinh thành Thăng Long

    Những câu trên nhắc chúng ta về thành Thăng Long, về Hà Nội bao dấu ấn lịch sử. Thành Thăng Long xưa có rất nhiều cửa ô, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là 5 cửa ô Đống Mác, Cầu Dền, Cầu Giấy, Chợ Dừa và Ô Quan Chưởng.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh