Xây dựng Đảng

  • Để hình thành nếp ứng xử văn hóa Để hình thành nếp ứng xử văn hóa

    (HNM) - Hành hung người nước ngoài ở nơi công cộng, tiểu thương bị đổ chất thải vào hàng hóa; nữ công nhân môi trường bị hành hung phải nhập viện... Những sự việc đáng tiếc này cho thấy văn hóa ứng xử nơi công cộng đang có vấn đề.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh