Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
  • Báo chí không thể xa rời bạn đọc

    (HNM) - Trong bối cảnh mạng xã hội bùng phát như hiện nay, nếu báo chí chính thống còn để nhiều sai sót, chậm đổi mới thì sớm muộn sẽ bị bạn đọc quay lưng và đánh mất vai trò tổ chức, định hướng dư luận xã hội của mình.

Đối thoại chủ nhật
  • Bước ngoặt về cải cách hành chính, quản lý dân cư

    (HNM) - Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 đã phân cấp mạnh cho chính quyền cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch, đồng thời gắn việc cấp giấy khai sinh với việc cấp số định danh cá nhân.