Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
Đối thoại với dân
  • Cần sớm đầu tư xây dựng mới cầu Chiếc Cần sớm đầu tư xây dựng mới cầu Chiếc

    (HNMO) - Nhiều người dân sinh sống quanh khu vực cầu Chiếc nằm trên tuyến tỉnh lộ 427, thuộc địa bàn huyện Thượng Tín (Hà Nội), hỏi: Bao giờ thành phố đầu tư xây dựng cầu mới để thay thế cây cầu cũ?

  • Nghĩ về "tham vọng quyền lực"

    (HNM) - Ngày 4-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 90-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Đối thoại chủ nhật