Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
Đối thoại với dân
  • Tạo đồng thuận trong phát triển đô thị

    (HNM) - Quy hoạch, phát triển đô thị có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc bố trí, phân bổ dân cư, bảo đảm chất lượng sống của người dân, sự phát triển bền vững của xã hội. Với các quốc gia đang phát triển, đây càng là bài toán khó, bởi những vấn đề xã hội phức tạp, mâu thuẫn đan xen. Bảo đảm công khai, minh bạch trong quy hoạch phát triển là đặc biệt cần thiết và báo chí có vai trò quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội.

Đối thoại chủ nhật
  • Giảm ô nhiễm môi trường làng nghề - cần một cú hích

    (HNM) - Với 1.350 làng có nghề và làng nghề, nhiều làng nghề ở Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài. Mới đây, Hà Nội đã phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến 2030; được kỳ vọng tạo ra cú hích cho môi trường tại các làng nghề Hà Nội...